ჩვენს შესახებ

ორგანიზაციის შესახებ

სოლიდარობის თემი არის არასამთავრობო, არასამეწარმეო ორგანიზაცია, რომლის მისიაა აჭარის შესახებ ცნობადობის ზრდა, კულტურული მემკვიდრეობის წარმოჩენა, სოციალური და სამოქალაქო ჩართულობის გაძლიერება, მუსლიმი თემის თვითორგანიზების მხარდაჭერა და სოლიდარობის პრაქტიკის დამკვიდრების ხელშეწყობა.