მოგესალმებათ

სოლიდარობის თემი

სოლიდარობის თემის სამუშაო მიმართულებები

ქართველი მუსლიმები

სოლიდარობის თემი მუშაობს ქართველი მუსლიმების რელიგიური იდენტობის, უფლებრივი საკითხების და ისტორიის კვლევის მიმართულებით.


სათემო განვითარება

სოლიდარობის თემი ცდილობს ხელი შეუწყოს ადგილობრივ და რეგიონალურ განვითარებას. შექმნას სათემო ქსელები და ხელი შეუწყოს სათემო ცენტრების განვითარებას.


ქვიარ თემი

სოლიდარობის თემი ხელს უწყობს აჭარის რეგიონში ქვიარ თემის საჭიროებებსა და გამოწვევების კვლევას.

ქალები და ეკომიგრანტები

სოლიდარობის თემის მიზანია ხელი შეუწყოს ქალების ეკონომიკურ და უფლებრივ გაძლიერებას. ასევე ეკომიგრანტების უფლებრივი მდგორეობის შესწავლასა და დაცვას.

კულტურული მემკვიდრეობა

სოლიდარობის თემის მიზანია ქართული ისლამური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, ადვოკატირების კამპანიების წარმობა და მისი პოპულარიზაციის ხელშწყობა.

დემოკრატიზაცია

სოლიდარობის თემის მიზანია ხელი შეუწყოს დემოკრატიულ ცვლილებებს, თანასწორობასა და საქართველოს ინტეგრაციას ნატოსა და ევროკავშირში.

გახდი ჩვენი თანამოაზრე