ადგილობრივი აქტორების გაძლიერება უმცირესობების ეფექტიანი ინტეგრაციისთვის

ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის მხარდაჭერით და სოციალური სამართლიანობის ცენტრთან თანამშრომლობით სოლიდარობის თემმა განახორციელა პროექტი “ადგილობრივი აქტორების გაძლიერება უმცირესობების ეფექტიანი ინტეგრაციისთვის”. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ექსპერტების ჩართულობით მოვამზადეთ 6 შიდა ორგანიზაციული დოკუმენტი: „შრომითი დისკრიმინაციის საწინააღმდეგო პოლიტიკა“ „სექსუალური შევიწროების პრევენციის პოლიტიკის დოკუმენტი“ „ეთიკის კოდექსი“ „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა“ „შრომის შინაგანაწესი“ „ანტიკორუფციული პოლიტიკის დოკუმენტი“.  აღნიშნული პროექტის ბიუჯეტი შეადგენდა …

ადგილობრივი აქტორების გაძლიერება უმცირესობების ეფექტიანი ინტეგრაციისთვის Read More »