ქალთა უფლებები

გენდერული უთანასწორობა მაღალმთიან აჭარაში

გენდერული უთანასწორობა ფართოდ გავრცელებული საკითხია მსოფლიოს მრავალ საზოგადოებაში და გამონაკლისი არც მაღალმთიანი აჭარის რეგიონია. ამ რეგიონში ტრადიციული და კულტურული ნორმები ხშირად კარნახობს ინდივიდების როლებსა და პასუხისმგებლობებს მათი სქესის მიხედვით, რაც იწვევს უთანასწორო მოპყრობას და შესაძლებლობებს მამაკაცებისა და ქალების მიმართ. მაღალმთიან აჭარაში მამაკაცები, როგორც წესი, განიხილება, როგორც ძირითადი მარჩენალი, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან თავიანთი ოჯახების უზრუნველყოფაზე ფიზიკური …

გენდერული უთანასწორობა მაღალმთიან აჭარაში Read More »

ქალთა უფლებების დაცვის მნიშვნელობა

  დღევანდელ რეალობაში ნათლადაა გამოყოფილი საზოგადოების ერთი ნაწილი, რომელიც ქალთა უფლებებთან დაკავშირებულ პრობლემებსა და გამოწვევებს ეხმაურება – იქნება ეს ქალთა შრომითი თუ სექსუალური/რეპროდუქციული უფლებები, გარემოსდაცვითი სამართლიანობა თუ გენდერული თანასწორობა, ფემინისტი და ქვიარ აქტივისტების უსაფრთხოება, მათი აღიარება და მათზე ზრუნვა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ჩვენს ქვეყანაში ძველი დროიდან იბრძოდნენ ქალთა თანასწორობისათვის. ამის მაგალითი კი კატო მიქელაძე – …

ქალთა უფლებების დაცვის მნიშვნელობა Read More »