ისლამი XXI საუკუნის საქართველოში 

   საქართველოში ისლამს მრავალსაუკუნოვანი ისტორია აქვს. VII საუკუნის 30-იანი წლებიდან, არაბობის ხანიდან იწყება ისლამის გავრცელება. ისტორია გვიჩვენებს რელიგიის გავრცელების მკაცრ გზებს. ისლამი საუკუნეების განმავლობაში სხვადასხვა გზებით იკიდებდა ფეხს საქართველოში, ასე თანდათან იგი საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ნაწილად გადაიქცა.   ისეთ პატარა ქვეყანას, როგორიც საქართველოა ფესვები აქვს გადგმული მიწაზე, რომელსაც უძველესი დროიდან მოყოლებული ბევრი ჭირ-ვარამი უნახავს. ქვეყნის დამორჩილების …

ისლამი XXI საუკუნის საქართველოში  Read More »