სოლიდარობის თემის განცხადება ქალების პირადი ცხოვრების გასაჯაროების ფაქტებთან დაკავშირებით

ქვეყანაში შექმნილი სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა მწვავეა, რამაც თავის მხრივ, მრავალპოლუსიანი კომპლექსური პრობლემები გამოიწვია. ეს ფაქტორები დაერთო სხვა უამრავ მიზეზს და ქალთა მიმართ დამოკიდებულებასა და პირადი ცხოვრების კადრების გასაჯაროების მუქარაშიც გამოვლინდა. სანამ წინამდებარე სტატიაში განხილული იქნება სხვადასხვა ქეისები შანტაჟთან და პირადი ცხოვრების გასაჯაროებასთან დაკავშირებით, მანამ უნდა აღინიშნოს, რომ ადამიანის უფლებათა კონვენციის მე-8 მუხლის და საქართველოს …

სოლიდარობის თემის განცხადება ქალების პირადი ცხოვრების გასაჯაროების ფაქტებთან დაკავშირებით Read More »