მიმდინარე პროექტები

ესეების კონკურსი: “ქალები აჭარის ყოველდღიურობაში”. 

სოლიდარობის თემი აცხადებს ესეების/ბლოგების კონკურსს “ქალები აჭარის ყოველდღიურობაში”.  კონკურსის თემატიკა:  მთაში მცხოვრები ქალების საშინაო შრომა; შშმ ქალების გამოწვევები აჭარაში; ქვიარ ქალების გამოწვევები აჭარაში; ფემინისტი ქალების გამოწვევები აჭარაში; თავსაფრიანი ქალების გამოწვევები; სპეციალური საგანმანათლებლობლო საჭიროების მქონე შვილების დედების გამოწვევები; კონკურსის პირობები: თუ ხარ აჭარაში მცხოვრები მოსწავლე, დედა, ან უბრალოდ ფემინისტი ქალი და გაქვს ზემოთ აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით …

ესეების კონკურსი: “ქალები აჭარის ყოველდღიურობაში”.  Read More »

ქართული მრავალფეროვნების მოზაიკა

პროექტი “ქართული მრავალფეროვნების მოზაიკა” ხორციელდება გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და ნორვეგიის მხარდაჭერით, ინიციატივის „ლიდერობა, თანასწორობა, ადვოკატირება და დემოკრატია“ (LEAD) ფარგლებში. პროექტის მიზანია საქართველოში სოციალური ერთიანობისა და ინკლუზიური მონაწილეობის ხელშეწყობა ურთიერთგაგებისა და საზოგადოების ჩართულობის ხელშეწყობის გზით. პროექტის ფარგლებში შეიქმნება კვლევითი ნაშრომები ქართული ისლამური კულტურული მემკვიდრეობისა და გამოჩენილი ქართველი მუსლიმების შესახებ. მომზადდება აჭარის ხის მეჩეთების ტურისტული რუკა, ითარგმნება …

ქართული მრავალფეროვნების მოზაიკა Read More »

ქალებისა და ქვიარ თემის ჯანმრთელობის მხარდაჭერა აჭარაში

პროექტი “ქალებისა და ქვიარ თემის ჯანმრთელობის მხარდაჭერა აჭარა” მხარდაჭერილია და ფინანსდება საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო მიერ. (Embassy of the Netherlands in Georgia) პროექტის მიზანია ზემო აჭარის სოფლად (ქედა, შუახევი, ხულო) მცხოვრებ ქალებში რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ ცოდნის გაზრდა ტრენინგ-საინფორმაციო შეხვედრების გზით. ასევე, ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის გაუმჯობესება ზემო აჭარაში ქალებისთვის პირველადი პრევენციული სერვისების მიწოდებით. პროექტის ფარგლებში სოლიდარობის …

ქალებისა და ქვიარ თემის ჯანმრთელობის მხარდაჭერა აჭარაში Read More »

სოლიდარობის თემის ორგანიზაციული გაძლიერება და განვითარება ეფექტური სათემო მუშაობისთვის

პროექტი “სოლიდარობის თემის ორგანიზაციული გაძლიერებადა განვითარება ეფექტური სათემო მუშაობისთვის” ხორციელდება ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა: მდგრადი, ღია და ანგარიშვალდებული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები საქართველოს განვითარებისთვის” ფარგლებში.  პროექტი მოიცავს ორგანიზაციის რესტრუქტურიზაციას, ორგანიზაციის არსებული სტრატეგიული დოკუმენტების შეფასებას, რევიზიასა და განახლებას და ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის სისტემის შემუშავება და დანერგვას. აღნიშნული პროექტის ბიუჯეტი შეადგენს 9 770 ევროს.