ვაკანსია

ვაკანსია: ფონდების მოძიების სპეციალისტი

სოლიდარობის თემი ეძებს ფონდების მოძიების სპეციალისტს (ფანდრაიზერს) მოკლევადიანი დროით,  რომელიც მას დაეხმარება საგრანტო განაცხადების მოძიებასა და დაწერაში. ვინ ვართ ჩვენ? სოლიდარობის თემი სამოქალაქო ორგანიზაციაა, რომელიც ჩამოყალიბდა 2021 წლის ივნისში. მისი მისიაა რეგიონში (აჭარის) სოციალური და სამოქალაქო ჩართულობის გაძლიერება, სოლიდარობის პრაქტიკების დამკვიდრების ხელშეწყობა და მოწყვლადი ჯგუფების მხარდაჭერა. ორგანიზაციის მიზანია: ქართველი მუსლიმების რელიგიური იდენტობის, უფლებრივი საკითხებისა და …

ვაკანსია: ფონდების მოძიების სპეციალისტი Read More »

ვაკანსია:  ფოტო/ვიდეო ოპერატორი

სოლიდარობის თემი ეძებს ფოტო/ვიდეო ოპერატორს მოკლევადიანი დროით, რომელიც მოამზადებს აჭარაში არსებულ წინასწარ შერჩეულ მეჩეთების შესახებ ფოტო-ვიდეო მასალას.   ვინ ვართ ჩვენ? სოლიდარობის თემი სამოქალაქო ორგანიზაციაა, რომელიც ჩამოყალიბდა 2021 წლის ივნისში. მისი მისიაა რეგიონში (აჭარის) სოციალური და სამოქალაქო ჩართულობის გაძლიერება, სოლიდარობის პრაქტიკების დამკვიდრების ხელშეწყობა და მოწყვლადი ჯგუფების მხარდაჭერა. ორგანიზაციის მიზანია: ქართველი მუსლიმების რელიგიური იდენტობის, უფლებრივი საკითხებისა …

ვაკანსია:  ფოტო/ვიდეო ოპერატორი Read More »

ვაკანსია – ორგანიზაციული განვითარების კონსულტანტი

სოლიდარობის თემი ეძებს კონსულტანტს მოკლევადიანი დროით,  რომელიც ორგანიზაციას დაეხმარება ორგანიზაციის შინაგანაწესისა  და თანამშრომელთა ქცევის ეთიკის ნორმების დოკუმენტის შექმნაში. ვინ ვართ ჩვენ? სოლიდარობის თემი სამოქალაქო ორგანიზაციაა, რომელიც ჩამოყალიბდა 2021 წლის ივნისში. მისი მისიაა რეგიონში (აჭარის) სოციალური და სამოქალაქო ჩართულობის გაძლიერება, სოლიდარობის პრაქტიკების დამკვიდრების ხელშეწყობა და მოწყვლადი ჯგუფების მხარდაჭერა. ორგანიზაციის მიზანია: ქართველი მუსლიმების რელიგიური იდენტობის, უფლებრივი საკითხებისა …

ვაკანსია – ორგანიზაციული განვითარების კონსულტანტი Read More »

ვაკანსია – რუკის დამზადება

სოლიდარობის თემი ეძებს გრაფიკულ დიზაინერს, პროგრამისტს ან მომიჯნავე პროფესიის მქონე ადამიანებს, რომლებიც შექმნიან აჭარაში არსებული მეჩეთების ტურისტულ  რუკას. აღნიშნული სამუშაოს შესრულებისთვის ვაცხადებთ ვაკანსიას ორ პოზიციაზე: გრაფიკული დიზაინერი – რომელიც დაამზადებს ტურისტულ რუკას და პროგრამისტი – რომელიც გააკეთებს ინტერაქტიულ რუკას. ვინ ვართ ჩვენ? სოლიდარობის თემი არის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია, რომლის მიზანია რეგიონის (აჭარის) შესახებ ცნობადობის ზრდა, კულტურული მემკვიდრეობის წარმოჩენა, სოციალური და სამოქალაქო ჩართულობის გაძლიერება, მუსლიმი თემის თვითორგანიზების მხარდაჭერა და სოლიდარობის პრაქტიკის დამკვიდრების ხელშეწყობა. ორგანიზაცია ორიენტირებულია სოლიდარული, სამართლიანი და ინკლუზიური სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობისაკენ, სადაც ყველა სოციალური ჯგუფის წარმომადგენელს შეეძლებასაკუთარი უფლების დაცვა, ღირსეული და უსაფრთხო ცხოვრება. მისია ჩვენ ხელს ვუწყობთ …

ვაკანსია – რუკის დამზადება Read More »

ვაკანსია – ორგანიზაციული განვითარების კონსულტანტი

სოლიდარობის თემი ეძებს კონსულტანტს მოკლევადიანი დროით,  რომელიც მას დაეხმარება ორგანიზაციის სტრატეგიული დოკუმენტისა და სამოქმედო გეგმის განახლებაში ვინ ვართ ჩვენ? სოლიდარობის თემი სამოქალაქო ორგანიზაციაა, რომელიც ჩამოყალიბდა 2021 წლის ივნისში. მისი მისიაა რეგიონში (აჭარის) სოციალური და სამოქალაქო ჩართულობის გაძლიერება, სოლიდარობის პრაქტიკების დამკვიდრების ხელშეწყობა და მოწყვლადი ჯგუფების მხარდაჭერა. ორგანიზაციის მიზანია: ქართველი მუსლიმების რელიგიური იდენტობის, უფლებრივი საკითხებისა და ისტორიის …

ვაკანსია – ორგანიზაციული განვითარების კონსულტანტი Read More »