ესეების კონკურსი: “ქალები აჭარის ყოველდღიურობაში”. 

სოლიდარობის თემი აცხადებს ესეების/ბლოგების კონკურსს “ქალები აჭარის ყოველდღიურობაში”.  კონკურსის თემატიკა:  მთაში მცხოვრები ქალების საშინაო შრომა; შშმ ქალების გამოწვევები აჭარაში; ქვიარ ქალების გამოწვევები აჭარაში; ფემინისტი ქალების გამოწვევები აჭარაში; თავსაფრიანი ქალების გამოწვევები; სპეციალური საგანმანათლებლობლო საჭიროების მქონე შვილების დედების გამოწვევები; კონკურსის პირობები: თუ ხარ აჭარაში მცხოვრები მოსწავლე, დედა, ან უბრალოდ ფემინისტი ქალი და გაქვს ზემოთ აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით …

ესეების კონკურსი: “ქალები აჭარის ყოველდღიურობაში”.  Read More »