სოლიდარობის თემის განცხადება ეროვნული უმცირესობების სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს შექმნასთან დაკავშირებით

„სოლიდარობის თემი“ ეხმიანება 15 მარტს საქართველოს პარლამენტის დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის ბაზაზე ეროვნული უმცირესობების სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს შექმნას. მიგვაჩნია, რომ საკონსულტაციო საბჭოს ასოცირება დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტთან, ერთი მხრივ, ჩვენი ქვეყნის ეთნიკურ ჯგუფებს უკავშირებს სხვა სახელმწიფოებს და მეორე მხრივ, ხელს არ უწყობს ამგვარი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში თავად ეთნიკური ჯგუფებისა და აქტივისტების ფართო მონაწილეობას. მსგავსად …

სოლიდარობის თემის განცხადება ეროვნული უმცირესობების სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს შექმნასთან დაკავშირებით Read More »