გენდერული უთანასწორობა მაღალმთიან აჭარაში

გენდერული უთანასწორობა ფართოდ გავრცელებული საკითხია მსოფლიოს მრავალ საზოგადოებაში და გამონაკლისი არც მაღალმთიანი აჭარის რეგიონია. ამ რეგიონში ტრადიციული და კულტურული ნორმები ხშირად კარნახობს ინდივიდების როლებსა და პასუხისმგებლობებს მათი სქესის მიხედვით, რაც იწვევს უთანასწორო მოპყრობას და შესაძლებლობებს მამაკაცებისა და ქალების მიმართ. მაღალმთიან აჭარაში მამაკაცები, როგორც წესი, განიხილება, როგორც ძირითადი მარჩენალი, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან თავიანთი ოჯახების უზრუნველყოფაზე ფიზიკური …

გენდერული უთანასწორობა მაღალმთიან აჭარაში Read More »