სოლიდარობის თემის განცხადება ბათუმის ტერიტორიაზე მიმდინარე მშენებლობის საკითხთან დაკავშირებით

სოლიდარობის თემი ეხმაურება ბათუმის ბულვარის ტერიტორიაზე მიმდინარე მშენებლობის საკითხებს და მიგვაჩნია, რომ მაღალსართულიანი სასტუმროების მშენებლობა უხეშად არღვევს ქალაქგანვითარების პროცესს და ხელს უშლის ბულვარის, როგორც ქალაქის მთავარი მწვანე საჯარო სივრცისა და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის, დაცვის პროცესს. ჩვენთვის მისასალმებელია ბულვარის დირექტორის ირაკლი ჯინჭარაძის პოზიცია, რომ არ გადავიდეს ბულვარის ტერიტორია კერძო მფლობელობაში. მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნაც, რომ ჯერ კიდევ …

სოლიდარობის თემის განცხადება ბათუმის ტერიტორიაზე მიმდინარე მშენებლობის საკითხთან დაკავშირებით Read More »