მაღალმთიან აჭარაში მცხოვრები ქალების გამოცდილება კოვიდ პანდემიის პირობებში

მაღალმთიანი აჭარა გამოირჩევა თავისი სპეციფიკურობითა და მრავალფეროვნებით. რელიგიური მრავალფეროვნება და გეოგრაფიული არეალი ხშირად იწვევს მკვლევართა დაინტერესებას. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ აქ მცხოვრები ქალების ყოველდღიურობა და მათი გამოწვევები ჯერჯერობით არ არის სათანადოდ შესწავლილი. სწორედ აღნიშნულმა განაპირობა ჩვენი მოტივაცია, რომ უფრო დიდი ყურადღება დაგვეთმო და შეგვესწავლა ქალების გამოცდილებები კოვიდ პანდემიის პირობებში.

ეს პუბლიკაცია შექმნილია ევროკავშირის მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია “სოლიდარობის თემი” და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირის შეხედულებებს.

კვლევის ავტორი: თორნიკე აბულაძე                                                                                                                                                                              ასისტენტები: ზაზა მიქელაძე, ჰურიე აბაშიძე                                                                                                                                                                რედაქტორი: მარიამ შალვაშვილი                                                                                                                                                                                    ფოტო ყდაზე: ჰურიე აბაშიძე                                                                                                                                                                                               ყდის დიზაინი: მაია რიჟვაძე

კვლევის ბმული:

მაღალმთიან აჭარაში მცხოვრები ქალების გამოცდილება კოვიდ პანდემიის პირობებში