ქალები პოლიტიკურ აქტივიზმში და გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე