ორგანიზაციული დოკუმენტები

ორგანიზაციის განვითარების სტრატეგია

სექსუალურ შევიწროებასთან გამკლავების პოლიტიკის დოკუმენტი

Policy Document to tackle Sexual Harassment