ქართველი მუსლიმები

აჭარის მეჩეთების რუკა

წინამდებარე რუკა ქართული ისლამური კულტურული მემკვიდრეობის განსაკუთრებით კი, აჭარის ხის მეჩეთების წარმოჩენასა და პოპულარიზაციას ემსახურება.

ვრცლად »

სოლიდარობის თემისა და სოციალური სამართლიანობის ცენტრის განცხადება

ადიგენში ქართველი მუსლიმების განგრძობადი დევნა შემაშფოთებელ ფორმებს იღებს სოლიდარობის თემი და სოციალური სამართლიანობის ცენტრი ეხმიანებიან

ვრცლად »

ქართული ისლამური არქიტექტურის ნიმუშები აჭარაში

ქართული ისლამური არქიტექტურული მემკვიდრეობის აჭარაში გავრცელებული უნიკალური ნიმუშები – ხის მეჩეთები, მათი მაღალი კულტურული ღირებულებიდან

ვრცლად »

ქართული მრავალფეროვნების მოზაიკა

პროექტი “ქართული მრავალფეროვნების მოზაიკა” ხორციელდება გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და ნორვეგიის მხარდაჭერით, ინიციატივის „ლიდერობა, თანასწორობა,

ვრცლად »

ქართული ისლამური არქიტექტურის ნიმუშები აჭარაში

სოლიდარობის თემმა წარადგინა კვლევა “ქართული ისლამური არქიტექტურის ნიმუშები აჭარაში”. 13 დეკემბერს თბილისში გამართულ შეხვედრაზე მოწვეული

ვრცლად »

აჭარის მეჩეთების ინტერაქტიული რუკა

წინამდებარე რუკა ქართული ისლამური კულტურული მემკვიდრეობის განსაკუთრებით კი, აჭარის ხის მეჩეთების წარმოჩენასა და პოპულარიზაციას ემსახურება.

ვრცლად »