ორგანიზაციული განვითარება

ადგილობრივი აქტორების გაძლიერება უმცირესობების ეფექტიანი ინტეგრაციისთვის

ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის მხარდაჭერით და სოციალური სამართლიანობის ცენტრთან თანამშრომლობით სოლიდარობის თემმა განახორციელა პროექტი “ადგილობრივი აქტორების გაძლიერება უმცირესობების ეფექტიანი ინტეგრაციისთვის”. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ექსპერტების ჩართულობით მოვამზადეთ 6 შიდა ორგანიზაციული დოკუმენტი: „შრომითი დისკრიმინაციის საწინააღმდეგო პოლიტიკა“ „სექსუალური შევიწროების პრევენციის პოლიტიკის დოკუმენტი“ „ეთიკის კოდექსი“ „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა“ „შრომის შინაგანაწესი“ „ანტიკორუფციული პოლიტიკის დოკუმენტი“.  აღნიშნული პროექტის ბიუჯეტი შეადგენდა …

ადგილობრივი აქტორების გაძლიერება უმცირესობების ეფექტიანი ინტეგრაციისთვის Read More »

ვაკანსია:  ფოტო/ვიდეო ოპერატორი

სოლიდარობის თემი ეძებს ფოტო/ვიდეო ოპერატორს მოკლევადიანი დროით, რომელიც მოამზადებს აჭარაში არსებულ წინასწარ შერჩეულ მეჩეთების შესახებ ფოტო-ვიდეო მასალას.   ვინ ვართ ჩვენ? სოლიდარობის თემი სამოქალაქო ორგანიზაციაა, რომელიც ჩამოყალიბდა 2021 წლის ივნისში. მისი მისიაა რეგიონში (აჭარის) სოციალური და სამოქალაქო ჩართულობის გაძლიერება, სოლიდარობის პრაქტიკების დამკვიდრების ხელშეწყობა და მოწყვლადი ჯგუფების მხარდაჭერა. ორგანიზაციის მიზანია: ქართველი მუსლიმების რელიგიური იდენტობის, უფლებრივი საკითხებისა …

ვაკანსია:  ფოტო/ვიდეო ოპერატორი Read More »

ვაკანსია – ორგანიზაციული განვითარების კონსულტანტი

სოლიდარობის თემი ეძებს კონსულტანტს მოკლევადიანი დროით,  რომელიც ორგანიზაციას დაეხმარება ორგანიზაციის შინაგანაწესისა  და თანამშრომელთა ქცევის ეთიკის ნორმების დოკუმენტის შექმნაში. ვინ ვართ ჩვენ? სოლიდარობის თემი სამოქალაქო ორგანიზაციაა, რომელიც ჩამოყალიბდა 2021 წლის ივნისში. მისი მისიაა რეგიონში (აჭარის) სოციალური და სამოქალაქო ჩართულობის გაძლიერება, სოლიდარობის პრაქტიკების დამკვიდრების ხელშეწყობა და მოწყვლადი ჯგუფების მხარდაჭერა. ორგანიზაციის მიზანია: ქართველი მუსლიმების რელიგიური იდენტობის, უფლებრივი საკითხებისა …

ვაკანსია – ორგანიზაციული განვითარების კონსულტანტი Read More »

სოლიდარობის თემის ორგანიზაციული გაძლიერება და განვითარება ეფექტური სათემო მუშაობისთვის

პროექტი “სოლიდარობის თემის ორგანიზაციული გაძლიერებადა განვითარება ეფექტური სათემო მუშაობისთვის” ხორციელდება ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა: მდგრადი, ღია და ანგარიშვალდებული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები საქართველოს განვითარებისთვის” ფარგლებში.  პროექტი მოიცავს ორგანიზაციის რესტრუქტურიზაციას, ორგანიზაციის არსებული სტრატეგიული დოკუმენტების შეფასებას, რევიზიასა და განახლებას და ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის სისტემის შემუშავება და დანერგვას. აღნიშნული პროექტის ბიუჯეტი შეადგენს 9 770 ევროს.