აჭარაში მცხოვრები ქალების გამოწვევები

პროექტის ფინანსური მხარდამჭერია ქალთა ფონდი საქართველოში (Women’s Fund in Georgia)