აჭარაში მცხოვრები ქვიარ თემის ყოველდღიურობა და გამოწვევები კოვიდ პანდემიის პირობებში

აღნიშნულმა კვლევამ შეისწავლა აჭარაში მცხოვრები ქვიარ თემის გამოწვევები კოვიდ პანდემიის პირობებში. ეს კვლევა საწინდარია აჭარის რეგიონში სიღრმისური ცოდნის შექმნის ლგბტქი თემის წევრის შესახებ. ამრიგად, საჭიროა საკითხის სიღრმისეულად შესწავლა და მასზე დაფუძნებით ინფორმაციის წარმოება.

პუბლიკაცია შექმნილია ევროკავშირის მხარდაჭერით და მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია “სოლიდარობის თემი” და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირის შეხედულებებს.