საქართველოს მრავალფეროვნების მოზაიკის სკოლა

რა არის საქართველოს მრავალფეროვნების მოზაიკის სკოლა?

სოლიდარობის თემი

“საქართველოს მრავალფეროვნების მოზაიკის სკოლის” მიზანია აჭარაში 16-დან 29 წლამდე ახალგაზრდებისთვის კრიტიკული აზროვნების უნარების განვითარება. პროექტის განმავლობაში ხულოში, შუახევში, ქედაში, ხელვაჩაურში, ქობულეთსა და ბათუმში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის შეიქმნება სადისკუსიო და შემცნებითი სივრცე.