ორგანიზაციული განვითარება

ადგილობრივი აქტორების გაძლიერება უმცირესობების ეფექტიანი ინტეგრაციისთვის

ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის მხარდაჭერით და სოციალური სამართლიანობის ცენტრთან თანამშრომლობით სოლიდარობის თემმა განახორციელა პროექტი

ვრცლად »

ვაკანსია:  ფოტო/ვიდეო ოპერატორი

სოლიდარობის თემი ეძებს ფოტო/ვიდეო ოპერატორს მოკლევადიანი დროით, რომელიც მოამზადებს აჭარაში არსებულ წინასწარ შერჩეულ მეჩეთების შესახებ

ვრცლად »

ვაკანსია – ორგანიზაციული განვითარების კონსულტანტი

სოლიდარობის თემი ეძებს კონსულტანტს მოკლევადიანი დროით,  რომელიც ორგანიზაციას დაეხმარება ორგანიზაციის შინაგანაწესისა  და თანამშრომელთა ქცევის ეთიკის

ვრცლად »

სოლიდარობის თემის ორგანიზაციული გაძლიერება და განვითარება ეფექტური სათემო მუშაობისთვის

პროექტი “სოლიდარობის თემის ორგანიზაციული გაძლიერებადა განვითარება ეფექტური სათემო მუშაობისთვის” ხორციელდება ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის

ვრცლად »